Ξεκινούν οι εγγραφές για τους δικαιούχους στη Βιολογική Καλλιέργεια

viologikiktinotrofia

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους δικαιούχους των νήσων Λέσβου και Λήμνου της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1410/79274/19-6-2014 σχετική Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση έγκρισης δικαιούχων και απορριπτόμενων (ΑΔΑ: ΩΔ44Β-ΙΜ9).

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, οδός Καραντώνη 2, Γραφείο 15 ή στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00 – 14:00 για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.

 

Η περίοδος υπογραφής των συμβάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται από Δευτέρα 21-7-2014 έως και Παρασκευή 1-8-2014.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

ü  Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο αυτοπροσώπως, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

 

ü  Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιεσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πληρεξούσιος θα παραδίδει στην Υπηρεσία ένα θεωρημένο αντίγραφο του πληρεξούσιου εγγράφου.

 

ü  Οι δικαιούχοι ή οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποί τους που δεν θα προσέλθουν για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και τις 28-7-2014, δεν θα ενταχθούν στη Δράση.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο