Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς…

paidikoistathmoi

Η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κ. Αναστασία Αντωνέλη, ανακοινώνει ότι από  την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», για το επόμενο Σχολικό έτος 2015 – 2016.

Οι αιτήσεις εγγραφής που αφορούν τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Μυτιλήνης θα κατατίθενται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη) , από τις 08:00-έως τις 11:00, μέχρι και την Δευτέρα  15 Ιουνίου 2015.

Ενώ, οι αιτήσεις που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς των χωριών θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής που αφορούν τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Μυτιλήνης θα κατατίθενται στους Παιδικούς Σταθμούς που φοιτούν ήδη τα βρέφη και τα νήπια.

Για πληροφορίες και για την παραλαβή των εντύπων με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν καθώς και των αιτήσεων εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ( Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη) και τηλεφωνικά στο 2251027501 ή 2251045333 (εσωτ.4 κ. Βεργή).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση είναι τα κάτωθι:

1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού (εκτός από τις περιπτώσεις επανεγγραφής)

2. Βεβαίωση εργοδότη για την εργασία των γονέων( και οι δύο γονείς πρέπει να είναι εργαζόμενοι ή ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης). Μαζί με τη βεβαίωση, προσκομίζεται και βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού  προκειμένου για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από τον ασφαλιστικό φορέα που να αποδεικνύει την άμεση ασφάλιση του.

3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα  εμβόλια, καθώς και την πρώτη σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του παιδιού.  Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης  (Mantoux).

4.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους (2015) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

5.Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.

6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Εάν οι γονείς ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, διαζευγμένοι, άγαμος γονέας, σε κατάσταση χηρείας κτλ) προσκομίζεται ανάλογο δικαιολογητικό που πιστοποιεί την κατάσταση αυτή.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο