Νίκος Κατράνης: “Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Λέσβου μείωσε το χρέος κατά 22.000.000 ευρώ !!!”

katranis-dimarxeio

Με αφορμή τη λήξη του οικονομικού έτους την 31-12-2014 και έχοντας αποτυπωμένη πλήρως την οικονομική κατάσταση του Δήμου Λέσβου και των Νομικών του Προσώπων, κρίνω σκόπιμο ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών θεμάτων της απελθούσας Δημοτικής Αρχής, να δώσω προς ενημέρωση των συνδημοτών μας, αφ’ ενός τα οικονομικά στοιχεία που παραλάβαμε ως ένας και μοναδικός Δήμος Λέσβου από τους δεκατρείς πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, την 1-1-2011, και αφ’ ετέρου τα αντίστοιχα στοιχεία που παραδώσαμε στη νέα Δημοτική Αρχή στις 31-8-2014.

Βέβαια τα στοιχεία της 31-12-2014 διαμορφώθηκαν και από τη διαχείρηση των οικονομικών του Δήμου τους τελευταίους τέσσερις μήνες του έτους από τη νέα Δημοτική Αρχή, διάστημα που όμως θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα είτε θετικά είτε αρνητικά.

Α.ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

1.  Σύμφωνα με το υπ αριθμ 13123/3-3-2011 αναλυτικό έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του εννιαίου πλέον Καλλικρατικού Δήμου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το συνολικό χρέος που μεταφέρθηκε από τους δώδεκα πρώην Καποδιστριακούς Δήμους (πλήν Δήμου Πέτρας) ανέρχονταν στο ποσό των 21.465.129 € , και με τη γραπτή μάλιστα παρατήρηση του Κεντρικού Ταμία του Δήμου ότι στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται πολλές άλλες απαιτήσεις εργολάβων και προμηθευτών του δήμου που για διάφορους λόγους δεν καταχωρήθηκαν στον αρχικό απολογισμό.

2. Με το υπ αριθμ. 10762/22-2-2011 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρέος του πρώην Δήμου Πέτρας ανέρχονταν στο ποσό των 2.592.330 € χωρίς να υπολογίζονται τα πρόστιμα ΙΚΑ, ΔΟΥ και πολλές άλλες απαιτήσεις που εκκρεμούσαν εις βάρος του πρώην Δήμου Πέτρας.

Με το ίδιο έγγραφο ο Ταμίας δήλωνε ότι αρνείται την παραλαβή του ταμείου, του ως άνω Δήμου, λόγω σοβαρών λογιστικών παραλείψεων και σε αναμονή διαχειριστικού ελέγχου αρμοδίως.

3. Πέραν των ως άνω δύο ποσών σε σύνολο 24.057.459 € παρουσιάστηκαν στην πορεία σημαντικές υποχρεώσεις μη καταχωρημένες στον αρχικό απολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρω:

α) 1.393.000 € à για το επίδομα των 176 € των Δημοτικών Υπαλλήλων (κατόπιν δικαστικών αποφάσεων)

β) 121.000 € à αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου

γ) 444.000 € à Τεχνική Εταιρία (δικαστική απόφαση συμπεριλαμβανομένων και τόκων )

δ) 300.000 € à Τεχνική Εταιρία για βιολογικό Πέτρας (επιπλέον οι τόκοι)

ε) 147.000 € à Τεχνική Εταιρία (συμπεριλαμβανομένων και τόκων)

στ) 112.000 € à επιδότηση κατοικίας δημοτικών υπαλλήλων μη καταχωρημένων στο σύστημα.

….Θα μπορούσα να αναφέρω σωρεία άλλων τέτοιων μη καταχωρημένων απαιτήσεων που προέκυψαν στην πορεία.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρω τα δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, τόκους κλπ που προέκυψαν από τη διαχείριση αυτού του τεράστιου χρέους.

Μία άλλη πηγή υποχρεώσεων για το Δήμο προέκυψε από τη λύση – εκκαθάριση Δημοτικών επιχειρήσεων, Κοινωφελών επιχειρήσεων, Νομικών προσώπων κλπ (πχ Τεχνική Καλλονής, ΔΕΠΤΑΜ, Αστική Αγιάσου κα).

Είναι νομίζω φανερό και στον πιο δύσπιστο δημότη, ύστερα από τα προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία που συνοπτικά παρέθεσα, ότι ο ισχυρισμός μας περί κληρονομημένου χρέους στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Λέσβου, περισσότερου των 30.000.000 € είναι όχι απλά ρεαλιστικός αλλά και συντηρητικός.

Την 31-1-2011 παραλάβαμε έναν Δήμο που βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της επιτήρησης του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, με οικονομικές εκκρεμότητες δεκαετιών. Αυτό σε συνδυασμό με την πρωτόγνωρη Εθνική οικονομική κρίση που όλοι καθημερινά βιώνουμε και που είχε ως αποτέλεσμα την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Δήμους σε ποσοστό 70-80% σε σχέση με το 2010.

Παράλληλα είχαμε άμεση την υποχρέωση να στήσουμε τον έναν και μοναδικό για το νησί μας Καλλικρατικό Δήμο από τη συνένωση των δεκατριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων, και μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθημερινά μας έδινε νέα δεδομένα.

Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίσαμε μοιρολατρικά το πρόβλημα, ούτε καταθέσαμε τα όπλα διαμαρτυρόμενοι. Βάλαμε ως πρωταρχικό στόχο την διάσωση του Δήμου από τη χρεωκοπία και την επιτήρηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και με πολλή δουλειά, σοβαρότητα, σωστή στόχευση και συνεργασία με τους άξιους και ικανούς υπαλλήλους της οικονομικής μας υπηρεσίας κατορθώσαμε να παραδώσουμε στους δημότες και στη νέα δημοτική αρχή, ένα Δήμο οικονομικά βιώσιμο και οικονομικά διαχειρίσιμο.  Κλείσαμε τα αυτιά μας στο λαικισμό και την  μεμψειμοιρία, γίναμε δυστυχώς κακοί με πολλούς συνδημότες μας, αναλάβαμε μεγάλο πολιτικό κόστος και κατορθώσαμε στο τέλος να έχουμε πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος όλων μας.

Β. ΤΙ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας τα οικονομικά δεδομένου του Δήμου στις 31-12-2014 (σε παρένθεση τα αντίστοιχα στοιχεία του Δήμου στις 31-8-2014) έχουν ως κάτωθι:

1)    Χρηματικά διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου 15.957.731 €(14.967.432)

Από αυτά τα 6.844.949€  (5.650.407€) χαρακτηρίζονται ως Tακτικά έσοδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν ως ένα βαθμό να χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου. Τα υπόλοιπα 9.112.782 € (9.317.025 €) χαρακτηρίζονται ως Ειδικευμένα και αφορούν οικονομικές δεσμεύσεις για μελέτες, έργα, προμηθευτές κλπ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επίσης εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι παραμένει προς είσπραξη ποσό περίπου 2.400.000 € από τέλη ύδρευσης , τα οποία λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν κατορθώσαμε να εισπράξουμε.

Επιπλέον έχουμε βεβαιωμένα στο ταμείο του Δήμου προς είσπραξη περίπου 6.000.000 € που αποτελούν οφειλές δημοτών προς τον Δήμο για διαφόρους λόγους, όπως μισθώματα, κοινόχρηστοι χώροι, 2% κλπ, για τα οποία όμως υπάρχει πολύ μικρή εισπραξιμότητα κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.

Όσον αφορά τα δύο Νομικά Πρόσωπα του Δήμου έχουν αποπληρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ληξιπρόθεσμες κληρονομημένες οφειλές και σήμερα βρίσκονται με θετικό πρόσημο στα ταμεία τους.

2. Υποχρεώσεις του Δήμου

α) Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου στην 31-12-2014 ανέρχονταν σε 3.383.656€  έναντι των 7.228.145 €  στην 31-12-2010. Σημειώνουμε εδώ ότι  κατά τη διάρκεια της θητείας μας και παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε δεν προβήκαμε σε καμία λήψη δανείου.

β) Ο καταχωρημένες και τιμολογημένες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31-12-2014 ανέρχονταν στο ποσό των 6.155.934 €  (6.656.379 €) έναντι των 13.300.000 €  στις 31-12-2010. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι εκκρεμούν δικαστικές αγωγές εις βάρος του Δήμου ύψους περίπου 2.500.000 € , η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων όμως περιλαμβάνεται στο ποσό των 6.155.934 € καταχωρημένων τιμολογίων και τα οποία επειδή δεν μπορούσαν να πληρωθούν σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό λόγω τυπικών και ουσιαστικών παραλείψεων οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια.

Κλείνοντας την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου μας και συνοψίζοντας τα στοιχεία που ανωτέρω  παρουσιάσαμε   μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το σημερινό πραγματικό χρέος του Δήμου είναι  κατά πολύ μικρότερο των 8.000.000€, θεαματικά χαμηλότερο των 30.000.000 € και πλέον από αυτό που παραλάβαμε.

Νοιώθουμε ως απελθούσα Δημοτική Αρχή, που διαχειριστήκαμε τις τύχες του Δήμου κάτω από πρωτόγνωρες οικονομικές κι διοικητικές καταστάσεις, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και περήφανοι για τα οικονομικά αποτελέσματα που πετύχαμε και για το ότι διασώσαμε το Δήμο από τη χρεοκοπία και την επιτήρηση.

 

Με εκτίμηση

                                                                          Ο Τέως Αντιδήμαρχος Οικ/κών

                                                                                              Νικόλαος Κατράνης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο