Μπράβο !!! Αυτοί είναι οι Έλληνες… Αυτοί είναι οι Λέσβιοι… Ρεκόρ εθελοντικής αιμοδοσίας !!!

aimodosia-agiasou-2

Η Επιτροπή διανύοντας το 19ο χρόνο λειτουργίας της (μέσα από διάφορους μετασχηματισμούς ) προσπαθεί να συντονίζει  τις προσπάθειες των Συλλόγων και Ομάδων  Εθελοντών Αιμοδοτών με τον Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου .

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών ζωής οι Εθελοντές Αιμοδότες του Νησιού μας , οι ακούραστοι διοργανωτές των Συλλόγων και των Ομάδων Εθελοντών , το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό του Σταθμού Αιμοδοσίας ,έδωσαν και το 2014 μια  πολύ σημαντική κοινωνική   μάχη .

Σε 69 Εθελοντικές Αιμοδοσίες προσφέρθηκαν από τους Εθελοντές 3250 μονάδες αίματος( 320 παραπάνω από το 2013) συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση πληθώρας προβλημάτων υγείας συνανθρώπων μας με χρόνιες η έκτακτες παθήσεις .

Αν λάβουμε υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για την επιβίωση (που περιορίζουν δραματικά τον κοινωνικό χρόνο των εθελοντών ) ή ανθρωπιστική αυτή κινητοποίηση αποκτά  ξεχωριστές διαστάσεις μέσα σε συνθήκες υποβάθμισης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας .

Τα συγκριτικά στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια για τις μονάδες αίματος που προσφέρθηκαν εθελοντικά είναι

 

 2004   2008    2009    2010    2011     2012      2013         2014       

 

1765    2601    2901    2703   2951    2910      2928         3250

 

Παρά τον ετήσιο Προγραμματισμό Εθελοντικών Αιμοδοσιών μεταξύ Σταθμού Αιμοδοσίας ,Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών ,κατά καιρούς υπάρχει έλλειψη αίματος που απαιτεί νέες προσπάθειες για την ενίσχυση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας .

Αρνητικό ρόλο στις προσπάθειες των Εθελοντών και του Σταθμού Αιμοδοσίας παίζουν η σοβαρή έλλειψη προσωπικού , η υπολειτουργία Περιφερειακών Ιατρείων και το κλείσιμο Αγροτικών Ιατρείων κ.λ.π.

Σε Συλλόγους ή Ομάδες Εθελοντών κυρίως ,όπου την πρωτοβουλίαεπωμίζονται ένα δύο άτομα και δεν  βοηθούν οι Δημοτικές –Τοπικές Κοινότητες για την ενημέρωση συντοπιτών ,παρουσιάζεται κάμψη ή ελλιπής διοργάνωση .Αντιθέτως καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζονται όπου οι διοργανωτές είναι περισσότερα άτομα που ενεργούν συλλογικά ζητούν (ή απαιτούν )την βοήθεια των Κοινοτήτων ,Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων ,ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ τους συντοπίτες μας όχι μόνο με αφίσες και με τα Δημοτικά Μεγάφωνα ,αλλά με μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα ,και με το Διαδίκτυο .

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή και η ισότιμη  διάθεση των μονάδων αίματος σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει κάθε ομάδα Εθελοντών, καθώς και η προσπάθεια κατανόησης από όλες τις οικογένειες ότι πριν χρειασθούμε αίμα πρέπει να το έχουμε προσφέρει Εθελοντικά.

–          Στην προσέλευση Εθελοντών ιδιαίτερη σημασία έχει ή προσωπική συζήτηση   ή αξιοποίηση ηλεκτρονικής ενημέρωσης ,αλλά και η ενεργοποίηση Εθελοντών από Υγειονομικά Επαγγέλματα που δημιουργούν μεγαλύτερο κλίμα εμπιστοσύνης.

Εντυπωσιακή είναι το 2014 η προσφορά των Εθελοντών της Αγιάσου που με συλλογική προσπάθεια έφτασαν, στην 4 η θέση των Φορέων ιδιαίτερα αισιόδοξη για 3η χρονιά δυναμική παρουσία των Σπουδαστών της Σχολής Ο.Α.Ε.Δ, ενώ συνεχίζονται εντατικές προσπάθειες πολλών Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών.

Από την άλλη μεριά αδράνησαν προσπάθειες σε μεμονωμένα  χωριά που θα πρέπει να συνεργαστούν με τους πιο κοντινούς φορείς Εθελοντικής Αιμοδοσίας ,αφού δεν μετακινούνται τα Συνεργεία του Σταθμού Αιμοδοσίας για πολύ λίγες μονάδες αίματος .

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυξομειούμενα  αποτελέσματα για αντικειμενικούς ή και υποκειμενικούς λόγους , αλλά υπάρχουν καταστάσεις πού επιδρούν αρνητικά .

Αρκετοί Γιατροί δεν τηρούν τις << ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ >> ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ >>  WWW.HSBT.GR βάσει του   Προεδρικού Διατάγματος 138/2005 (Φεκ 195/2005),της Ευρωπαϊκής Οδηγίας   33/2004,και οδηγιών  επιλογής που τηρούνται στην Αγγλία στην Γαλλία και στις ΗΠΑ, εγκεκριμένες  από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές ,με αποτέλεσμα να κρίνουν ακατάλληλους αρκετούς εθελοντές που προσέρχονται να δώσουν αίμα .

 

–                 Σε καμία περίπτωση το παραπάνω δεν σημαίνει ότι οι φορείς δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των Εθελοντών ,που πρέπει να προστατεύονται με όλες τις δωρεάν εξέταση αιματοκρίτη πρίν να αιμοδοτήσουν .

–                 Όπου την πρωτοβουλία για την προσέλκυση Εθελοντών ,την διοργάνωση των Αιμοδοσιών και την διάθεση μονάδων αίματος έχουν ένας η δύο υπεύθυνοι  ,είναι φυσικό να κουράζονται ή να μην μπορούν πάντα να δραστηριοποιούνται ,αφού όλοι φορτωνόμαστε από οικονομικά ή οικογενειακά προβλήματα .Αντιθέτως όπου συνεργάζονται Ομάδες Πρωτοβουλίας  Εθελοντών έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα .

–                 Είναι ανάγκη μέσα από Συναντήσεις Εθελοντών Αιμοδοτών κάθε φορέα ,να αναδειχθούν Επιτροπές Πρωτοβουλίας (με την υποστήριξη  της Επιτροπής του Νοσοκομείου )που θα αναλάβουν την προσέλκυση ,την διοργάνωση και την διάθεση .

–                 Καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση ή στην προσέλκυση Εθελοντών ,παίζει ό τρόπος Διάθεσης  Μονάδων ,που πρέπει να γίνεται βάσει Κανονισμού (ψηφισμένου από τους Εθελοντές Αιμοδότες)από δύο ή τρείς Διαθέτες  και όχι από έναν .

 

Πρώτιστο μέλημα της φροντίδας του Ιατρικού Νοσηλευτικού προσωπικού και των διοργανωτών πρέπει να συνεχίσει να είναι η υγεία των Εθελοντών Αιμοδοτών με τις δωρεάν  εξετάσεις που δικαιούνται , την ενημέρωση τους, και την εξέταση αιματοκρίτη για νέους Εθελοντές πριν τις Αιμοδοσίες . 

Σε συναντήσεις με την Στρατιωτική ηγεσία τους Ιατρικούς και Αθλητικούς Συλλόγους ,θα πρέπει   να  προταθούν μέτρα στενής συνεργασίας για διοργάνωση Εθελοντικών Αιμοδοσιών .

Κατεπείγον πρόβλημα που χρονίζει απαράδεκτα και πρέπει να λυθεί άμεσα ,είναι η στελέχωση  του Σταθμού Αιμοδοσίας σύμφωνα με τα υπομνήματα των Συλλόγων Εθελοντικών Αιμοδοτών, θέμα που πρέπει να  ξανατεθεί αποτελεσματικά  στους κυβερνητικούς αρμόδιους .

Πιο συντονισμένα θα πρέπει να αξιοποιηθεί η προβολή των Εθελοντικών Αιμοδοσιών μέσω της Τηλεόρασης Μυτιλήνης και τα άλλα Μ.Μ.Ε, έντυπα και ηλεκτρονικά.

ΟΙ Σύλλογοι και οι ομάδες Εθελοντών θα πρέπει να διοργανώσουν εκδηλώσεις βράβευσης των Αιμοδοτών τους σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και άλλους τοπικούς φορείς όπως το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου .

–                              Βράβευση Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοσίας με ανταλλαγή εμπειριών ,θα πρέπει να γίνει σύντομα από το Νοσοκομείο

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο