Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μόλυβο το σεμινάριο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

molivos

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 7 Μαρτίου το σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. που πραγματοποίησε το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου.

Το δεκαήμερο σεμινάριο αφορούσε 50 εργαζομένους στις επιχειρήσεις μελών του Σωματείου και έδωσε βάση στην θεωρητική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,  στην κατάρτιση για πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ, στην εκπαίδευση για social media καθώς και για θέματα εστίασης.

Επίσης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε παράλληλη δράση- ημερίδα στο συνεδριακό κέντρο Μολύβου, με θέμα τα social media η οποία ήταν δωρεάν προσφορά του Σωματείου για όλους τους επαγγελματίες τις περιοχής.

Το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Μολύβου με την έναρξη της τουριστικής σεζόν θα πραγματοποιήσει άλλα τρία προγράμματα . Τα προγράμματα είναι:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2. ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα αναφερόμενα προγράμματα απευθύνονται σε 75 (25 ωφελούμενοι ανά πρόγραμμα) απευθύνονται  σε εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίαςτους στην περιοχή της Μήθυμνας- Πέτρας – Συκαμιάς, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να ανταποκριθούν είτε σε νέα καθήκοντα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης όπου εργάζονται είτε στο πλαίσιο αλλαγής-εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να εναρμονισθούν με τις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας,

Το κάθε πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών (72 ώρες θεωρία και 48 ώρες πρακτική άσκηση και οι συμμετέχοντες επιδοτούνται. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει από τους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους μέλη του Σωματείου και από εργαζόμενους των επιχειρήσεών τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο