Καλούνται για απογραφή οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997)

strateysimoi

Πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. Φ. 437/8531 Σ. 2170/11-11-2014 έγγραφο της Σ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 [γεννημένοι το έτος 1997] που διαμένουν στην εδαφική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΚΕΠ] από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες.

α. Με το συμπληρωμένο Δελτίο απογραφής υποβάλλεται πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρένων.

β. όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

γ. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ [www.stratolog;ia.gr]

Τέλος όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν σε πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

                                                                                   των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

 

                                                                                 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο