Ημερίδα στο επιμελητήριο και παρουσίαση του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

imerida-dimosion-simvaseon

Το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου  πραγματοποίησε στις 2 Απριλίου 2014 στην Αίθουσα Ιωάννης Παυλακέλλης του Επιμελητήριου Λέσβου την  πρώτη  παρουσίαση του   «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Την παρουσίαση έκανε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός μαζί με τον συνεργάτη του κύριο Παρασκευά Τσικλίδη.  

Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  το οποίο είναι υποχρεωτικό για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου από 1/1/2014  εισάγονται  ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες για το σύνολο ενός διαγωνισμού (π.χ. ηλεκτρονική δημοσίευση, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση).  Το σύστημα  εξασφαλίζει ευρύτατη δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων διότι διασφαλίζει τη διαφάνεια και ενισχύει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό.

Οι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των διαγωνισμών και ενδεχομένως ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις διαδικασίες, καλούνται να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα, να προετοιμασθούν κατάλληλα, να αποκτήσουν κωδικό,   καθώς και να εκπαιδευτούν στη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες επίσης οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν να πάρουν από το Επιμελητήριο  Λέσβου στα τηλ. 2251028564  από την κ. Κυπριώτου Ειρήνη

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο