«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Θεσμοί για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου»

panepistimio_aigaiou_

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου – “Πολυνησιωτικότητα”» μέσω της Δράσης 4: «Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες» διοργανώνει Θεματικό Κύκλο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Θεσμοί για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην πόλη της Μυτιλήνης, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 

 • 6-7 Φεβρουαρίου 2015
 • 20-21 Φεβρουαρίου 2015
 • 13-14 Μαρτίου 2015
 • 28-29 Μαρτίου 2015

 

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τις πολιτικές της ΕΕ που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη των περιφερειών του Αιγαίου. Στο πλαίσιο του Θεματικού Κύκλου θα εξεταστούν ειδικότερα οι πολιτικές για την ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα-καινοτομία και τη μετανάστευση.

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας της Μυτιλήνης και στο σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για τη νησιωτική ανάπτυξη, όπως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί επιχειρηματίες, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, στελέχη αναπτυξιακών εταιρειών, ΜΚΟ, αλλά και σε επιστήμονες/ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Οι θεματικές που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στο θεσμικό και πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις των πολιτικών για την ενέργεια, τις υποδομές και τις μεταφορές.
 • Ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια των νήσων, ενεργειακή αποδοτικότητα, πράσινη ανάπτυξη και επιδοτήσεις.
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
 • Προτεραιότητες, εργαλεία και δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
 • Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική για τη Μετανάστευση: θεσμικές διαστάσεις, υφιστάμενες πρακτικές και προβλήματα
 • Οι μεταναστευτικές ροές στον αιγαιακό χώρο: προβλήματα και προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης

 

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο:

http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=189

 

Εισηγητές:

 

 • Δημήτρης Μπουραντώνης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Αργύρης Πασσάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου
 • Γιώργος Ανδρέου, Λέκτορας Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Γιάννης Γαλαριώτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Επικοινωνία –Πληροφορίες

Γιώργος Σαραγάς, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22510 – 36775 (10.00 πμ – 14.00 μμ)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

 

ΔΡΑΣΗ 4 – Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεματικού Κύκλου Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 

ΤίτλοςΘεματικού Κύκλου: «Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμοί για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου»

 

Δ΄ Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 

Μυτιλήνη

Α/Α

Ημέρα/ Ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής

Διδακτικές Ενότητες

Ώρες Διεξαγωγής

Ονομ/νο Διδάσκοντος

1

1η μέρα

Παρασκευή

6 Φεβρουαρίου 2015,

15.00-19.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Σχέσεις κράτους και ΕΕ: Θεσμική αυτονομία, ενωσιακή αρμοδιότητα

15:00-16:00

Δημήτρης Μπουραντώνης

Το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιπτώσεις στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους

16:00-17:00

Ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στο ενωσιακό πολιτικό και θεσμικό σύστημα

17:00-18:00

Λήψη της απόφασης: Διαμόρφωση της πολιτικής και της νομοθεσίας

18.00-19.00

2

2η μέρα Σαββάτο

7 Φεβρουαρίου 2015,

10.00-14.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Υλοποίηση της πολιτικής και της νομοθεσίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο: Το ελληνικό παράδειγμα

10:00-11:00

Δημήτρης Μπουραντώνης

Ενσωμάτωση και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στην Ελλάδα: Νομικές και διοικητικές διαστάσεις

11:00-12:00

Ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στην εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών

12:00-13:00

Πλαίσιο διαχείρισης των ενωσιακών πόρων στην Ελλάδα

13.00-14.00

 

Α/Α

Ημέρα/ Ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής

Διδακτικές Ενότητες

Ώρες Διεξαγωγής

Ονομ/νο Διδάσκοντος

1

1η μέρα

Παρασκευή

20 Φεβρουαρίου 2015,

15.00-19.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

15:00-16:00

Γιώργος Ανδρέου

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

16:00-17:00

Στόχοι, προτεραιότητες, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

17:00-18:00

Στόχοι, προτεραιότητες, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

18.00-19.00

2

2η μέρα Σαββάτο

21  Φεβρουαρίου 2015,

09.00-13.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

09:00-10:00

Γιώργος Ανδρέου

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

10:00-11:00

Προτεραιότητες, εργαλεία και δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

11:00-12:00

Προτεραιότητες, εργαλεία και δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

12.00-13.00

 

Α/Α

Ημέρα/ Ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής

Διδακτικές Ενότητες

Ώρες Διεξαγωγής

Ονομ/νο Διδάσκοντος

1

1η μέρα

Παρασκευή

13 Μαρτίου 2015,

15.00-19.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης: Η θεσμική διάσταση

15:00-16:00

Γιάννης Γαλαριώτης

Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης: Επιτυχημένες πρακτικές ή όχι;

16:00-17:00

Προβλήματα μεταναστευτικών ροών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

17:00-18:00

Ελληνική Πολιτική Μετανάστευσης: Η θεσμική διάσταση

18.00-19.00

2

2η μέρα Σαββάτο

14 Μαρτίου 2015,

10.00-14.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Ελληνική Πολιτική Μετανάστευσης: Επιτυχημένες πρακτικές ή όχι;

10:00-11:00

Γιάννης Γαλαριώτης

Προβλήματα μεταναστευτικών ροών στον αιγαιακό χώρο

11:00-12:00

Προοπτικές επίλυσης και βελτίωση της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής

12:00-13:00

Μεταναστευτική πολιτική και προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στον αιγαιακό χώρο

13.00-14.00

 

 

 

 

 

Α/Α

Ημέρα/ Ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής

Διδακτικές Ενότητες

Ώρες Διεξαγωγής

Ονομ/νο Διδάσκοντος

1

1η μέρα

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 Μαρτίου 2015,

15.00-19.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της ενέργειας, των υποδομών και μεταφορών

15:00-16:00

Αργύρης Πασσάς

Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της ενέργειας, των υποδομών και μεταφορών

16:00-17:00

Ζητήματα της επικαιρότητας: Επιδοτήσεις, ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια των νήσων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η πράσινη ανάπτυξη κλπ

17:00-18:00

Ζητήματα της επικαιρότητας: Επιδοτήσεις, ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια των νήσων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η πράσινη ανάπτυξη κλπ

18.00-19.00

2

2η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ

29 Μαρτίου 2015,

10.00-14.00

Λόφος Πανεπιστημίου,

Μυτιλήνη

Η μετά Λισαβόνα εποχή στην ενέργεια, στις υποδομές και στις μεταφορές

10:00-11:00

Αργύρης Πασσάς

Η μετά Λισαβόνα εποχή στην ενέργεια, στις υποδομές και στις μεταφορές

11:00-12:00

Δίκτυα και αγωγοί

12:00-13:00

Δίκτυα και αγωγοί

13.00-14.00

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο