ΕΡΕΥΝΑ – Βόρειο Αιγαίο… Λίγες επενδύσεις… Μειούμενος πληθυσμός… Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι…

voreio-aigaio-ifesi

Από την πρόσφατη ερευνητική εργασία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ με τίτλο Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, Αθήνα, 2014, ο καθηγητής Κώστας Μουτζούρης άντλησε τα παρακάτω στοιχεία και σας παρουσιάζουμε τον επόμενο Πίνακα για τις τέσσερις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας (στοιχεία 2011) :

α/α

 

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

1. Πληθυσμός  199 χιλ.   (1,8%)    309    χιλ.   (2,9%)  208   χιλ.   (1,9%)    623    χιλ.  (5,8%)
2. Α.Ε.Π.      3 δις    (1,4%)        7,1 δις    (3,4%)     3,7 δις    (1,8%)      10,2 δις   (4,9%)
3. Επενδύσεις  785 εκ.    (2,5%) 1.388    εκ.    (4,9%)  926   εκ.    (2,9%) 1.948    εκ.   (6,2%)
4. Απασχολούμενοι    73 χιλ.    122   χιλ.    92   χιλ.    255   χιλ.
   4α Δημόσιος Τομέας    30%      18%    16%      18%
   4β Γεωργία    13%        8%    17%      19%
   4γ Εμπόριο, Μεταφορές, Τουρισμός    33%      42%    41%      35%
   4δ Βιομηχανία     7%       8%      5%        7%

(τα εντός παρενθέσεως ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο της χώρας)

Ας επιχειρήσουμε τώρα ορισμένες συγκρίσεις, από τις οποίες θα εξαγάγουμε χρήσιμα και ενδεικτικά συμπεράσματα :

 • Συμβολή στο Α.Ε.Π. εντός εκάστου των κατοίκων στις 4 περιοχές :

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

15.075 €/κατ.

22.977 €/κατ.

17.788 €/κατ.

16.372 €/κατ.

 

 • Οι γενόμενες επενδύσεις ανά κάτοικο :

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

3. 944 €/κατ.

4. 492 €/κατ.

4. 452 €/κατ.

3.126 €/κατ.

 

 • Λόγος Α.Ε.Π. προς επενδύσεις :

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

3,8

5,1

4,0

5,2

 

 • Οι απασχολούμενοι ως αναλογία επί του πληθυσμού :

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

36%

39%

44%

41%

 

 • Οι απασχολούμενοι στον Δημόσιο Τομέα σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας :

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

+9%

-3%

-6%

-3%

 

Τα εξαγόμενα συμπεράσματα μας για τις νήσους Βορείου Αιγαίου είναι τα εξής :

 • Έχουμε αριθμητικώς τον μικρότερο πληθυσμό.
 • Συνολικά έχουμε αναλογικά τη μικρότερη συμβολή στο εθνικό Α.Ε.Π. και κάθε κάτοικος μας συμβάλει λιγότερο στο τοπικό Α.Ε.Π. από τις άλλες περιοχές.
 • Δεχθήκαμε λίγες επενδύσεις.
 • Το παραγόμενο Α.Ε.Π. είναι το μικρότερο σε σχέση με τις γενόμενες επενδύσεις.
 • Εμφανίζουμε το μικρότερο ποσοστό απασχολούμενων σε σχέση με τον πληθυσμό μας.
 • Διαθέτουμε, με τεράστια διαφορά, τους περισσότερους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα.

 

Συνοπτικότερα : Η περιοχή μας δέχεται λίγες επενδύσεις, οι οποίες έχουν τον μικρότερο πολλαπλασιαστή ως προς το Α.Ε.Π., κατοικείται από τους λιγότερους και συνεχώς μειούμενους κατοίκους, έχει το μικρότερο συνολικό ποσοστό απασχολούμενων και, με τεράστια διαφορά, το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων.

 

Εν κατακλείδι : Πολλή δουλειά για τους τοπικούς ταγούς με απόδοση, αν υπάρξει, στο απώτερο μέλλον.

 

 

Καθ. Κ. Ι. Μουτζούρης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μία άποψη για το “ΕΡΕΥΝΑ – Βόρειο Αιγαίο… Λίγες επενδύσεις… Μειούμενος πληθυσμός… Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι…”

Αφήστε ένα σχόλιο