ΛΕΣΒΟΣ – Επιτάχυνση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων της ΕΤΑΛ

etal

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για τo Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου του άξονα 4 ΠΑΑ, γνωστό ως “LEADER Γεωργίας” ανακοινώνει σε σχέση με πληροφορίες που υπάρχουν σε εθνικό πλέον επίπεδο τα εξής:

Με τα έως σήμερα γνωστά δεδομένα δεν έχει καταστεί εφικτή παράταση σε εθνικό επίπεδο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που προβλέπει λήξη των προγραμμάτων στις 31.12.2015.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 άρθρο 71, παρ. 1 που διέπει το τρέχον Εθνικό Πρόγραμμα ορίζεται ότι: «…μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ, εάν η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται πράγματι από τον οργανισμό πληρωμών μεταξύ 1η Ιανουαρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2015….»

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο ιδιωτικό ή δημόσιο που έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθεί ρητά τις προβλέψεις του Τεχνικού του Δελτίου και σύμβασης που εναρμονίζονται με τον κανονισμό.

Όμως σύμφωνα το 4600/19.10.2015 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ που επισυνάπτουμε, αναμένεται εφαρμογή διαδικασίας “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ”.

Η διαδικασία αυτή δεν νοείται ως παράταση, δεν έχουν καθορισθεί λεπτομέρειες και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

etal-pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις