Επανέρχεται ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων στο Δήμο Λέσβου…

topika-simvouliaΟ θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων ξεκίνησε το 2007 δίνοντας  τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα νέας γενιάς, αλλά και  γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Λέσβου και η αντιδημαρχία Νέας Γενιάς και εθελοντισμού έχοντας ως στόχο να επαναφέρουν τον ανενεργό αυτό θεσμό στη Λέσβο, στοχεύουν στη δημιουργία ενός τοπικού Συμβουλίου Νέων για όλο το νησί. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των νέων, είναι να έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια του Δήμου Λέσβου. Για τη δυνατότητα εκλογής  στο τοπικό συμβούλιο νέων αρκεί η συμπλήρωση μιας αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο νέων του Δήμου Λέσβου. Η αίτηση εγγραφής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr και αφού συμπληρωθεί, να αποσταλεί στο e-mail: ethel.genia@hotmail.com. Έπειτα θα προκηρυχθούν εκλογές και όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι έχουν τη δυνατότητα να εκλεγούν και να εκλέξουν το ενδεκαμελές τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Λέσβου. Η ημερομηνία των εκλογών θα οριστεί και θα κοινοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εγγραφών στο μητρώο. Τα μέλη του συμβουλίου εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμεία.

 

Οι Αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβούλιου Νέων είναι:

 

  • προωθεί την κοινωνική προσφορά των νέων μέσω του εθελοντισμού και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους,
  • ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίησή τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα,
  • διοργανώνει ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν τους νέους,
  • μπορεί να συνιστά επιτροπές από μέλη της Συνέλευσης, για τον εντοπισμό και την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής του.

Η αντιδημαρχία Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων που θα εκλεγεί, προτίθεται να ξεκινήσει δράσεις με στόχο την ουσιαστική επαναφορά του θεσμού του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και την ενεργή συμμετοχή του στα ζητήματα που αφορούν τους νέους της Λέσβου.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο