Ενεργοί Πολίτες προς Δήμο Λέσβου… “Τα αδέσποτα ζώα είναι δικό σας θέμα και ευθύνη…”

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη και το Νόμο περί αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων είναι θέμα της δημοτικής αρχής.

Σήμερα, σε όλο σχεδόν το νησί μας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αδέσποτους σκύλους, οι  οποίοι υπολογίζονται σε περισσότεροι από 2.000, ενώ ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Οι στειρώσεις είναι η μόνη άμεσα αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης της εξάπλωσης του πληθυσμού τους, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση microchip (ηλεκτρονικής ταυτότητας) και τον αυστηρό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.Οι στειρώσεις που πραγματοποιούνται τώρα δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Για να πραγματοποιηθούν,όμως, περισσότερες στειρώσεις,απαιτούνται οικονομικοί πόροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορούν να εξασφαλιστούν από αλλού, πέραν των προστίμων στους παραβάτες του Ν. 4039/2012.

 Σύμφωνα με το Σύλλογο Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων «Κιβωτός» Μυτιλήνης,για τις περιπτώσεις κακοποίησης ζώων τις οποίες κατήγγειλε η ίδια η «Κιβωτός», τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Στις 6/6/2014, στον Β.Γ., κάτοικο Ερεσού, 600 (εξακόσια)ευρώ
 2. Στις 23/6/2014, στον Κ.Ε., κάτοικο Αγ. Παρασκευής,800 (οκτακόσια) ευρώ.
 3. Στις 3/7/2014, στον Χ.Θ., κάτοικο Λισβορίου,2400 (δύο χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ συνολικά για τρία σκυλιά.
 4. Στις 3/7/2014, στον Ν.Ε., κάτοικο Βρίσας, 800 (οκτακόσια)ευρώ.
 5. Στις 3/7/2014, στον Χ.Χ., κάτοικο Πολυχνίτου, 800(οκτακόσια) ευρώ.
 6. Στις 12/7/2014, στον Κ.Ε., κάτοικο Ερεσού, 800(οκτακόσια) ευρώ.
 7. Στις 12/7/2014, στον Ζ.Ε., κάτοικο Ερεσού, 1600 (χίλιαοκτακόσια) ευρώ

 

Κανένα από τα ανωτέρω πρόστιμα δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (κατά παράβαση της Ελληνικής Νομοθεσίας), ενώ από την αλληλογραφία μεταξύ του Συλλόγου Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων «Κιβωτός Μυτιλήνης»  με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή σας, προκύπτει ότι μόνο το υπ’ αριθμόν 7 πρόστιμο έχει επικυρωθεί.

 

 1. Στις 10/11/2014, στον Α.Γ., κάτοικο Αντίσσης, 300(τριακόσια) ευρώ. (το οποίο ΔΕΝανευρέθη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 2. Στις 15/11/2014, στον Κ.Γ., κάτοικο Σκαλοχωρίου, 800(οκτακόσια) ευρώ (το οποίο ΔΕΝ επικυρώθηκε από τη Δνση Κτηνιατρικής  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A10%CE%9F7%CE%9B%CE%A9-74%CE%9F?inline=true)
 3. Στις 15/11/2014, στον Τ.Π., κάτοικο Αρίσβης, 500(πεντακόσια) ευρώ (το οποίο ΔΕΝ επικυρώθηκε από τη Δνση Κτηνιατρικής Λέσβου  https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%98%CE%A07%CE%9B%CE%A9-%CE%9A%CE%99%CE%96?inline=true)
 4. Στις 15/11/2014, στον Μ.Π., κάτοικο Σκαλοχωρίου,800 (οκτακόσια) ευρώ (το οποίο ΔΕΝ επικυρώθηκε από τη Δνση Κτηνιατρικής https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B9%CE%997%CE%9B%CE%A9-%CE%A3%CE%9E%CE%A1?inline=true)
 5. Στις 15/11/2014, στον Χ.Θ., κάτοικο Λισβορίου,2400 (δύο χιλιάδες τετρακόσια) ευρώ (ΔΕΝανευρέθη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 6. Στις 21/11/2014, στον Δ.Θ., κάτοικο Αγίας Παρασκευής,800 (οκτακόσια) ευρώ (ΔΕΝανευρέθη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 7. Στις 22/11/2014, στον Κ.Π., κάτοικο Ερεσού, 500(πεντακόσια) ευρώ (επικυρώθηκε, https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B837%CE%9B%CE%A9-%CE%A52%CE%A7?inline=true)
 8. Στις 22/11/2014, στον Γ.Η., κάτοικο Ερεσού, 900(οκτακόσια) ευρώ (επικυρώθηκε, https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B837%CE%9B%CE%A9-%CE%A52%CE%A7?inline=true)
 9. Στις 9/1/2015, στον Β.Ε., κάτοικο Μυτιλήνης, 800 (οκτακόσια) ευρώ –το οποίο ΔΕΝ επικυρώθηκε από τη Δνση Κτηνιατρικής (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%98%CE%9B7%CE%9B%CE%A9-5%CE%A12?inline=true)

 

Τα παραπάνω πρόστιμα αντιστοιχούν στοποσό των 15.300 ευρώ (!) καιείναι οι περιπτώσεις που έχει καταγγείλει η «Κιβωτός», ενώ παραμένει άγνωστο το συνολικό ύψος των υπόλοιπων παραβάσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα:

Α) Γιατί κάποιες αποφάσεις της Δνσης Κτηνιατρικής ΔΕΝ είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά παράβαση του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α), άρθρο 2 παρ.4;

Β) Γιατί ορισμένα πρόστιμα ΔΕΝ έχουν επικυρωθεί από τη Δνση Κτηνιατρικής; Η αιτιολόγηση ‘οι αντιρρήσεις του παραβάτη… κρίθηκαν βάσιμες’ είναι έωλη καθώς δεν συγκεκριμενοποιεί ποιες είναι αυτές οι αντιρρήσεις. Επιπλέον, στο βαθμό που τα περισσότερα πρόστιμα αφορούν την μη ύπαρξη εμβολίων και ηλεκτρονική ταυτότητας («τσιπ») των ζώων, δεδομένα τα οποία βεβαίωσαν τα αστυνομικά όργανα κατά την επιβολή των προστίμων, αναρωτιέται κανείς τι είδους «βάσιμες αντιρρήσεις» προέβαλαν οι παραβάτες ώστε η Δνση Κτηνιατρικής να μην αποδεχτεί όσο βεβαιώνουν οι αστυνομικοί; Μήπως ΚΑΙ για τα ζώα σβήνουμε πρόστιμα;

Γ) Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες θα προβείτε σχετικά με τα (α) και (β) ανωτέρω.

Δ) Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιο μέρος από τα ήδη επικυρωθέντα πρόστιμα (3.000 ευρώ) έχει εισπραχθεί από τον Δήμο Λέσβου, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος,ώστε να διατεθεί στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων (Ν.4039/2012).

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο