Εγκύκλιος για συμπτύξεις τμημάτων με όχι περισσότερους από εικοσιπέντε μαθητές

sxoliki taxi

Εχθές το πρωί, με εγκύκλιο του προϊσταμένου ΔΔΕ προς Διευθυντές σχολικών μονάδων του νησιού, δόθηκε η εντολή να συμπτυχθούν τμήματα (ώστε πια να περιλαμβάνουν περισσότερους από εικοσιπέντε μαθητές), παρά το γεγονός ότι στα τμήματα αυτά φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και για τους οποίους η παρακολούθηση πια του ρυθμού διδασκαλίας θα είναι αδύνατη. Η κίνηση αυτή συγχώνευσης τμημάτων που έγινε εχθές ακολουθεί μια «σφιχτή» πολιτική από την αρχή της χρονιάς που θέλει συμπτύξεις τμημάτων ώστε αυτά να λειτουργούν με τον ανώτατο όριο μαθητών. Καθώς οι συγχωνεύσεις αυτές έγιναν τρεις εβδομάδες αφότου έχουν αρχίσει τα σχολεία, είναι εμφανές ότι θα επιφέρουν και ευρύτερη αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (ανατροπή ωρολογίων προγραμμάτων, μετακινήσεις εκπαιδευτικών κ.λπ.).

Παρά τις δικαιολογίες της Διεύθυνσης ότι οι συμπτύξεις έγιναν κατ’ εφαρμογή του νόμου, είναι σαφές πως άλλοι λόγοι υπαγορεύουν τις συμπτύξεις: η πολιτική της αδιοριστίας των εκπαιδευτικών, οι προσλήψεις αναπληρωτών με το σταγονόμετρο που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, τα κενά που παραμένουν… Αυτή είναι η πολιτική που κάνει θύματα της δημοσιονομικής πολιτικής τους πιο αδύναμους μαθητές, αυτή είναι η πολιτική που στέλνει τους μαθητές στο φροντιστήριο και στο ιδιαίτερο, αυτή είναι η πολιτική που ξεθεμελιώνει το δημόσιο σχολείο.

Η ομοσπονδία των εκπαιδευτικών χρόνια τώρα διεκδικεί μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα ώστε η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. 20 μαθητές ανά τμήμα γενικής παιδείας και 15 ανά κατεύθυνση. Απαιτούμε την εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Θυμίζουμε ξανά τη σχετική νομοθεσία:

1. Άρθρο 28, § 15 του ν. 4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»): «15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: “Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».

2. Άρθρο 3, § 1 και 2 του ν. 3699/2008 («Προσδιορισμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες») [ΦΕΚ 199/2-10.2008].

3. Άρθρο 37 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ, 2002 («Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)»): «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας […] 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου».

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των συλλόγων για τον καθορισμό των τμημάτων και είναι απαράδεκτη η όποια άνωθεν παρέμβαση που επιβάλλει συμπτύξεις. Παρά τη χτεσινή άμεση παρέμβαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. στη Διεύθυνση, οι εκπαιδευτικές αρχές επιμένουν στις συμπτύξεις. Γι’ αυτό και καλούμε

  • όλους τους υπευθύνους να αναλογιστούν τους κινδύνους που ενέχει ο συνωστισμός των μαθητών στις τάξεις και τους οποίους έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν (στενότητα σχολικών αιθουσών, ακαταλληλότητα κτηρίων, ενδεχόμενο πυρκαγιάς, πανδημία γρίπης κ.λπ.),
  • τα στελέχη της ΔΔΕ Λέσβου να αναλογιστούν την παιδαγωγική τους ευθύνη, την υποχρέωση για ουσιαστική και ισότιμη παροχή εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους μαθητές, σε αντιπαράθεση με τον ρόλο που τους επιφυλάσσει η αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου «παιδείας»,
  • τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να μην ανεχτούμε τον ρόλο παιδοφύλακα και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις καλύτερες συνθήκες για τη διδασκαλία,
  • τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να κινητοποιηθούν, να υπερασπιστούν το δικαίωμα όλων των παιδιών σε αξιοπρεπή εκπαίδευση.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε το θέμα να μην κλείσει αρνητικά αλλά να οργανώσει την αντίδραση στην απόφαση αυτή της Διεύθυνσης, ξεκινώντας από τη συζήτησή του στην ορισμένη συνεδρίαση την Πέμπτη 2 Οκτώβρη, 6:30 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Λ.Μ.Ε..

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο