Αφισορύπανση και ηχορύπανση… Τα καρκινώματα που δυσφημούν τη Λέσβο…

afisoripansi

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Λέσβου, ξοδεύουν αρκετά ευρώ τον τελευταίο καιρό, προκειμένου η Λέσβος να αποκτήσει ένα καθαρό πρόσωπο, ιδιαίτερα αυτή την τουριστική περίοδο.

Έτσι βλέπουμε συνεργεία καθαριότητας να “χτενίζουν” και τα πιο απόμακρα σημεία του νησιού μας, ώστε οι επισκέπτες της Λέσβου να φεύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Δυστυχώς, παραφωνία σε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι η ανεξέλεγκτη αφισορύπανση σε κάθε σημείο και σε κάθε χώρο που βρομίζουν δυστυχώς τους δρόμους, τις πόλεις και τα χωριά του νησιού μας.

Και το χειρότερο όλων είναι ότι οι διαφημιστές και οι διαφημιζόμενοι, δεν φροντίζουν μετά το πέρας των εκδηλώσεών τους να μαζεύουν τα απομεινάρια από τις αφίσες, με αποτέλεσμα να παραμένουν κρεμάμενες και σε κοινή θέα όλων δυσφημίζοντας τον τόπο μας.

Ένα άλλο καρκίνωμα που πλήττει την εικόνα του νησιού μας είναι η ηχορύπανση με τις ντουντούκες των αυτοκινήτων που οργώνουν πόλεις και χωριά χωρίς τις περισσότερες φορές καμιάς άδειας και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θέλοντας να βάλει μία τάξη στα φαινόμενα αυτά εξέδωσε ανακοίνωση και προειδοποιεί:

“Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 224 Α΄/08.10.2001) και συγκεκριμένα των παραγρ. 1ε και 1ζ του άρθρου 2αυτού, απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση μεταξύ των άλλων και σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας και σε πινακίδες οδικής σήμανσης.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έχουν τοποθετηθεί  διαφημιστικές αφίσες και πανό για εκδηλώσεις κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Λέσβου, πάνω σε στύλους ηλεκτροφωτισμού και πινακίδες σήμανσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου απέστειλε σήμερα σχετική επιστολή στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις προκειμένου εντός τριών (3) ημερών να προβούν στην αφαίρεση των εν λόγω διαφημιστικών αφισών. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει κοινοποιήσει την επιστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, για τις τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες κατ’ αρμοδιότητα.”

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο