ΕΛΜΕ Απεργία – αποχή από αξιολόγηση… Εξώδικο στον Υπουργό… Στήριξη απολυμένων συναδέλφων

elme lesvou

Συναδέλφισσες/-οι

Η κυβέρνηση της κοινωνικής καταστροφής προχωράει ακάθεκτη στις πολιτικές της ξεθεμελίωσης του δημόσιου σχολείου και της απαξίωσης του εκπαιδευτικού. Επιχειρεί να επαναφέρει την περυσινή παρωδία της αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, μια διαδικασία πλήρως απονομιμοποιημένη στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών, και να επιβάλει την αξιολόγηση- χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. Την ίδια στιγμή ξεκινά τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.

Απέναντι στην επίθεση αυτή, η συνέλευση των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. (27/9) αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία τα εξής:

«Υλοποιώντας την απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 21/8/2014, με την οποία αποφασίστηκε η προκήρυξη Απεργίας – “Αποχής”, “από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους ». 

Με άλλα λόγια, καλούμε όλους τους συναδέλφους να απέχουν από κάθε διαδικασία ατομικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας και να ενημερώνουν την Ε.Λ.Μ.Ε. εφόσον υπάρξουν πιέσεις ή άλλου τύπου μεθοδεύσεις (π.χ. υλοποίηση πλευρών της αξιολόγησης, οι οποίες «βαφτίζονται» με άλλο όνομα). Αποστέλλουμε συνημμένως τα εξής:

  1. 1.      Πρακτικά μέτρα από την Ο.Λ.Μ.Ε. για την υλοποίηση της απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.
  2. 2.      Διαφωτιστική ανακοίνωση της Ο.Λ.Μ.Ε. που ανατρέπει τις ψευδαισθήσεις σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη όσων συμμετάσχουν εθελοντικά στην αξιολόγηση.
  3. 3.      Το σχετικό εξώδικο της Ο.Λ.Μ.Ε. προς το Υπουργείο που ζητάει το πάγωμα της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.

Η Πρόεδρος

Περδικούρη Μαρία

Ο Γενικός Γραμματέας

Μπάλλας Ανδρέας

 

Απεργία – αποχή από την αξιολόγηση
Συνάδελφοι,
Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας στις 27-09-2014, αποφάσισε,
την προκήρυξη Απεργίας –Αποχής, από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής
αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης –
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν.
4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). Με την ίδια απόφαση η ΓΣ καλεί
όλους τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους να
μη συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία με την οποία υλοποιείται το παραπάνω
νομοθετικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για την ημερομηνία έναρξης αυτής. Το
Δ.Σ. καλεί όλους τους συναδέλφους, χωρίς φόβο, να οργανώσουν την αντίστασή τους σε
κάθε σχολείο, με βάση τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου, και να μη συμμετέχουν σε
καμία διαδικασία αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς,
διευθυντές σχολείων και σχολικούς συμβούλους να απέχουν από όσες διαδικασίες
προβλέπονται στην πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (155922/51–30–09–2014) και το ΠΔ
152/2013.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Καλούμε τους διευθυντές (και υποδιευθυντές) των σχολείων να σταθούν δίπλα στους
συναδέλφους και να μην μετατραπούν σε αξιολογητές τους. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση
την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, να απέχουν:
 Από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
 Από τον ορισμό ομάδων εργασίας.
 Από τον προγραμματισμό δράσης ή τα σχέδια δράσης.
 Από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους.
 Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους και γενικότερα από όλες
τις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης σχολικής μονάδας και αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών.
Β. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, με βάση την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν.
Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, να απέχουν: Από τη συγκρότηση ομάδων εργασίας.
 Από τον προγραμματισμό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και από την παράδοση
του όποιου υλικού μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης.
 Από την «εθελοντική» αξιολόγηση.
 Από την σύνταξη έκθεσης ατομικής αξιολόγησης.
 Από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους από τον Σχολ. Σύμβουλο και τον Δ/ντή του
σχολείου.
Δεν συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο.
Υπερασπιζόμαστε τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, το δημόσιο και δωρεάν σχολείο
για όλα τα παιδιά.
Απέχουμε από όλα τα παραπάνω και ό,τιδήποτε άλλο γίνεται για να υλοποιηθεί το
νομοθετικό πλαίσιο (αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών). Η στάση
μας αυτή έχει την απόλυτη και πλήρη κάλυψη από την απεργία – αποχή που κήρυξε η
ΟΛΜΕ από την Παρασκευή 10-10-2014.
Συνάδελφοι,
Και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι δεν έχουν υποκύψει, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ της ΑΔΕΔΥ μπλοκάροντας το καλοκαίρι τη διαδικασία
ενώ, με αποφάσεις μαζικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν κατέθεσαν τη φόρμα της ατομικής
αξιολόγησης αλλά την παρέδωσαν στα σωματεία τους. Ήδη, πάνω από 20 Ομοσπονδίες
του δημόσιου τομέα έχουν κηρύξει ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ απεργία-αποχή από κάθε
διαδικασία αξιολόγησης [ανάμεσά τους και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της ΔΟΕ] ΜΕ
ΕΞΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.
· ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ!
· ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ ΓΡΑΠΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΑΣ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε.

 

Η ΔΗΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προσπαθούν να σε πείσουν να αξιολογηθείς
εθελοντικά. Σε έχουν κυριολεκτικά καθηλώσει μισθολογικά με το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο
(νόμος 4024/11) και τώρα σου τάζουν ελπίδες για μισθολογική βελτίωση. Αρκεί να υποκύψεις.
Σου λένε «δέξου να αξιολογηθείς για να αλλάξεις βαθμό και να βελτιώσεις το μισθό σου».
Είναι όμως έτσι; Σου λένε για το «τυρί» αλλά σου αποκρύπτουν τη «φάκα».
ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
– Η αξιολόγηση έχει προκαθοριστεί: από όσους εκπαιδευτικούς «αξιολογηθούν» θετικά,
μόνο ένα ποσοστό θα περνάει στον επόμενο βαθμό (το 100% από το ΣΤ στον Ε, το 90% από τον Ε
στο Δ, το 80% από το Δ στο Γ, το 70% από τον Γ στον Β, το 30% από τον Β στον Α), νόμος
4024/11, άρθρο 7 παρ. 6.
– Αυτό το ποσοστό όμως είναι το ανώτερο. Στην πραγματικότητα ο Υπουργός
Οικονομικών θα αποφασίζει ποιο θα είναι το ποσοστό, γιατί θα το «μειώνει ανάλογα με τις
δημοσιονομικές δυνατότητες», νόμος 4024/11, άρθρο 7, παρ. 6.
– Ακόμα όμως και αν όλ’ αυτά τα εμπόδια τα ξεπεράσεις, καμία βαθμολογική – μισθολογική
βελτίωση δεν θα έχεις. Σύμφωνα με το νόμο 4263/14 (μεσοπρόθεσμο) μέχρι το 2016, η
βαθμολογική ωρίμανση είναι «παγωμένη». Μετά δε το 2016, αυτή θα γίνεται σταδιακά για μια
τριετία, μέχρι το 2018, αν δεν υπάρξει βέβαια κάποιο νέο μεσοπρόθεσμο μέχρι τότε, με βάση τις
κατευθύνσεις Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ (Τρόικας).
– Εξωφρενική είναι επίσης και η παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 4024/11 που προβλέπει ότι
ο εκπαιδευτικός που κρίνεται αρνητικά «τιμωρείται» και δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την
προαγωγή του τα επόμενα δύο χρόνια.
– Ετοιμάζουν νέες υποψηφιότητες για διαθεσιμότητες – απολύσεις. Ο εκπαιδευτικός «ο
οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται ….. στο
υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο ….. μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν
βαθμό», άρθρο 95 του νόμου 3528/2007.
– Από την άλλη μεριά γνωρίζουμε πολύ καλά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για νέο
μισθολόγιο στο δημόσιο, που θα σφαγιάζει ακόμα περισσότερο τους μισθούς στη λογική
σύγκλισης με τον ιδιωτικό τομέα.
Είναι κατανοητό λοιπόν πως πρέπει να αποφύγουμε τη «φάκα» της αξιολόγησης, όπως ήδη έχει
νομοθετηθεί από την κυβέρνηση.
Όλα τα παραπάνω, είναι βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στα
μέλη του συλλόγου διδασκόντων σε κάθε σχολείο, θα οδηγήσουν σε διάλυση την αναγκαία
οξυγονούχα συλλογικότητά μας και θα μετατρέψουν τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο σχολείο σε
«ζούγκλα».
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Οφείλουμε να πούμε «όχι» στην υλοποίηση της αξιολόγησης που υλοποιεί με το ψηφισμένο
νομοθετικό πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση.
Οφείλουμε να αντισταθούμε. Να διασφαλίσουμε τη συλλογικότητά μας. Να αγωνιστούμε
συλλογικά για να διασφαλίσουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, τις εργασιακές κατακτήσεις και
τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ομοσπονδία μας.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ
ΑΡΧΗΣ
EΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
της Ομοσπονδίας με την επωνυμία : «Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα, Ερμού & Κορνάρου 2

ΠΡΟΣ:
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο Ανδρέα, Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου 37, Μαρούσι
********
Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας (σύμφωνα με το
καταστατικό κεφ. Ε, άρθρα 32, 34, 35, 37) στις 27-09-2014, αποφάσισε, την
προκήρυξη Απεργίας –Αποχής, από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής
αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης –
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).
Με την ίδια απόφαση η ΓΣ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές
σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους να μη συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία
με την οποία υλοποιείται το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση και
εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης για την ημερομηνία έναρξης αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
έχοντας υπόψη:
1. Ότι το Προεδρικό Διάταγμα 152/13 για την «Αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών», ο ν.4142/13 για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην
Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), τον ν. 4024/11, τον ν. 3848/10, τον ν. 3679/10, το νέο
πειθαρχικό δίκαιο και η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική εκπαίδευση (2011) στην
οποία βασίζονται συνιστούν ένα πλαίσιο με το οποίο συνδέεται απόλυτα η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη
αλλά και με τις απολύσεις εκπαιδευτικών. Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, προωθώντας αυτή την πολιτική, έχουν κηρύξει τον πόλεμο στους
εκπαιδευτικούς.
Μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλοποιείται και η
αυτοαξιολόγηση των σχολείων, που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και την
υποβάθμισή τους και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Η λεγόμενη
αυτοαξιολόγηση συνδέεται με την εξωτερική αξιολόγησή τους και την ατομική
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρεται στην έκθεση ΟΟΣΑ (σελ. 67), «η
αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ
σχολικών μονάδων για να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από
εξωτερική αξιολόγηση». Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο
σχολείο του ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της αποσπασματικής και
επιφανειακής γνώσης, που θέλουν να δημιουργήσουν.
Εάν υιοθετηθεί η πιο ακραία μορφή – ισοπεδωτικού χαρακτήρα –
«αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, η οποία θα συνδέεται με τις εξεταστικές
επιδόσεις των μαθητών, θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των σχολείων σε κατηγορίες,
θα οξύνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντας εκπαιδευτικές και
κοινωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τους τρόπους χρηματοδότησης, βάζοντας τους
χορηγούς «από το παράθυρο» καιτους γονείς να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία
των σχολείων, οδηγώντας πολλά σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο. Η
έκθεση τουΟΟΣΑ προτείνει (σελ. 63 παρ. 113) “να σχεδιαστεί στην Ελλάδα ένα εθνικό
σύστημα αξιολόγησης μαθητή, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε πολλά επίπεδα: σε
επίπεδο μαθητή, τάξης, σχολικής μονάδας, περιφέρειας και συστήματος. …. Μέρος
της στρατηγικής αυτής μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξη ευρείας κλίμακας
τυποποιημένων τεστ….”. Επαλήθευση όλων αυτών είχαμε με τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στο Λύκειο.
2. Ότι βασική, επίσης, στόχευση της προωθούμενης αξιολόγησης είναι η
απόκρυψη-συσκότιση των ευθυνών της πολιτείας για τη κατάσταση της Δημόσιας
Εκπαίδευσης και η μεταφορά των ευθυνών για τα προβλήματα, τα κενά, και τις
στρεβλώσεις του σχολείου στις πλάτες των εκπαιδευτικών.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας
για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), αλλά και
στην έκθεση του ΟΟΣΑ (σελ. 66 – παρ. 126/127), οι επιδόσεις των μαθητών θα
συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και για την
παραμονή τους στο σχολείο! «Οι αξιολογήσεις να έχουν ουσιώδεις συνέπειες για
τους αξιολογούμενους, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι
αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Και συνεχίζει: «Η αξιολόγηση
της επίδοσης των εκπαιδευτικών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
καθοριστεί η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, να ανταμειφθεί η καλή επίδοση ή να
επιβληθούν κυρώσεις για εκπαιδευτικούς με χαμηλές επιδόσεις. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, βοηθά επίσης τα σχολεία να κρατούν τους ικανούς εκπαιδευτικούς και
καθιστά τη διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας».
Είναι προφανές ότι, παρά το γεγονός πως όλοι όσοι ασχολούνται με την
εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά τις κοινωνικές παραμέτρους που καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό τη σχολική επίδοση, η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκάθαρα, μέσα από
την καθιέρωση της αξιολόγησης, στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Καιμε αυτό τον τρόπο η προωθούμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα πλήξειτην ίδια
την ουσία του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, χειραγωγώντας τη συνείδησή του και
υπονομεύοντας την παιδαγωγική ελευθερία και ανεξαρτησία του, που είναι
βασικές προϋποθέσεις της ύπαρξης και λειτουργίας του Δημόσιου Σχολείου.
3. Ότι μια σημαντική επίπτωση της υλοποίησης των σχεδίων του Υπουργείου
για την αξιολόγηση θα είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Η αξιολόγηση έχει ήδη ουσιαστικά προκαθοριστεί, αφού υπάρχουν
συγκεκριμένα ποσοστά εκπαιδευτικών που θα προάγονται από βαθμό σε βαθμό
ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα αξιολογούνται «θετικά». Για
παράδειγμα το 70% (το ανώτερο) των εκπαιδευτικών θα προάγεται από το Γ΄ στον Β΄
βαθμό και το 30% (το ανώτερο) από το Β΄ στον Α΄ βαθμό. Είναι προφανές ότι με τις
βαθμολογικές καθηλώσεις τελικά, μέχρι το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών
είναι δυνατόν να φτάσει στον Β΄ βαθμό και μόλις μέχριτο 15% στον Α΄ βαθμό! Επίσης
στο άρθρο 7, παρ. 7 του ν. 4024/11 όχι μόνο προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά
αυτών που θα προάγονται, αλλά αυτά κάθε 2 χρόνια μπορεί και να μειώνονται με
υπουργική απόφαση, «ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες». Με το
ν.4263/14 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) έχει παγώσει
μέχρι το 2016 κάθε βαθμολογική εξέλιξη. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η αξιολόγηση
γίνεται με καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια και στόχο έχει τη μισθολογική
καθήλωση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών.
Εξωφρενική είναι, επίσης, και η παρ. 6 του άρθ. 8 του ν.4024/11, που
προβλέπει ότι ο εκπαιδευτικούς που κρίνεται αρνητικά «τιμωρείται» και δεν έχει
δικαίωμα να διεκδικήσει την προαγωγή του τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης, ο
εκπαιδευτικός «ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον
ίδιο βαθμό, παραπέμπεται ….. στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο ….. μπορεί να
τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό» (άρθ. 95 του ν. 3528/2007).
Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. με βάση τα παραπάνω εκτιμά ότι:
1. Η ουσιαστική στόχευση, του Π.Δ. και του νομοθετικού πλαισίου της
αξιολόγησης είναι ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, ούτε για τα
προσχήματα το σχέδιο Π.Δ. δεν προβλέπει κάτι για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμόρφωση είναι εξαφανισμένη γιατί κοστίζει, αλλά και δεν ενδιαφέρει το
Υπουργείο. Εξάλλου, στο προοίμιο του σχεδίου Π.Δ. αναφέρεται πως «από την
εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη»…
2. Το πλαίσιο της αξιολόγησης που επιδιώκεται να επιβληθεί με το σχέδιο Π.Δ.
ορίζει τον διευθυντή σχολείου και τον σχολικό σύμβουλο ως κριτές που με τις
εκθέσεις τους θα καθορίζουν τις τύχες και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Δίνοντας
τέτοιες εξουσίες σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης δημιουργούν τους όρους της
από τα πάνω επιβολής, με αυθαίρετο και υποκειμενικό τρόπο, των εκπαιδευτικών
επιλογών τους.
3. Υπονομεύεται ο επιστημονικός ρόλος των σχολικών συμβούλων και
επιδιώκεται αυτοί να μετατραπούν σε μηχανισμό ιδεολογικής επιβολής της
κυρίαρχης εκπαιδευτικής άποψης και κριτή απολύσεων και μισθολογικής καθήλωσης
των εκπαιδευτικών.4. Υπονομεύεται η δυνατότητα δημοκρατικής λειτουργίας στο σχολείο από
τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, αφού θα επικυρώνει απλώς τις αποφάσεις των
Διευθυντών.
5. Δημιουργείται μια κάθετη ιεραρχική δομή που καλλιεργεί κλίμα φόβου και
ανταγωνισμού στο σχολείο και θρυμματίζει τις όποιες ελάχιστες περιπτώσεις
συνεργατικής κουλτούρας υπάρχουν, εδραιώνοντας ταυτόχρονα έναν αυξανόμενο
διαχειριστικό έλεγχο των σχολείων και των εκπαιδευτικών και μια απίστευτη
γραφειοκρατία
6. Μέσα από τις διατάξεις του Π.Δ. με απίστευτη ευκολία ποσοτικοποιούνται,
αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά, ποιοτικά μεγέθη όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις
και προσδοκίες, το παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη, η οργάνωση της σχολικής
τάξης κ.ά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ελλοχεύει σε μεγάλο βαθμό η
υποκειμενικότητα του αξιολογητή, ανοίγοντας και αυτό ακόμα το ενδεχόμενο ενός
οργίου αυθαιρεσιών από τη μεριά του αξιολογητή μη αποδείξιμων πρακτικά από τον
αξιολογούμενο.
7. Η απόρριψη των σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας για τη αξιολόγηση δεν
είναι ένα συντεχνιακό αίτημα που αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, ολόκληρη την κοινωνία. Ισχυρίζεται η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας πως η αξιολόγηση θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα. Είναι όμως πλέον ορατό σε όλους πως αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν οδηγεί
στη βελτίωση του δημόσιου σχολείου αλλά, αντίθετα, έχει τραγικές συνέπειες:
συνεχή μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, συγχωνεύσεις / καταργήσεις
σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, κατάργηση βιβλιοθηκών,
κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μεγάλη
μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών,
εκατοντάδες κενά στα σχολεία ακόμα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους κ.λπ.
Τα αιτήματα της απεργίας- αποχής σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ΓΣ των
προέδρων είναι:
-να παγώσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
των σχολείων,
-ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη
-κατάργηση του ν.4024/11, που τις συνδέει με την αξιολόγηση,
-κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
σχολείων.
Η απεργία – αποχή θα εκκινήσει την Παρασκευή, 10/10/2014, δηλ. 4
(τέσσερις) πλήρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση του εξωδίκου δηλώσεως της ΟΛΜΕ
στα αρμόδια Υπουργεία, με την οποία γνωστοποιείται το περιεχόμενο της
αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ΟΛΜΕ, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης
αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη όλων των διαδικασιών υλοποίησης της ατομικής
αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης –
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να
προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω
αποφάσεως.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτεί νομίμως την παρούσα προς ους
αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Στήριξη απολυμένων συναδέλφων

 

Συναδέλφισσες/-οι

Τον περασμένο Μάιο το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. αποφάσισε τη δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης, ως ένα πρακτικό μέτρο στήριξης των συναδέλφων μας που έχει ήδη διακοπεί η μισθοδοσία τους αλλά και όσων βρίσκονται ακόμα σε διαθεσιμότητα, υπό την απειλή της απόλυσης. Ενημερώνουμε σχετικά ότι για 82 συναδέλφους έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους ενώ για τους περισσότερους (1625 περίπου) παρατείνεται η διαθεσιμότητα και παραμένουν σε ομηρία στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την τρόικα.

Η καμπάνια της Ο.Λ.Μ.Ε. για τη δημιουργία του ταμείου τρέχει από τον Ιούνιο. Γι’ αυτό το λόγο η Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου ζήτησε από τους συλλόγους να συμβάλλουν στη δημιουργία του ταμείου αυτού. Το μικρό χρονικό διάστημα ως τις διακοπές του καλοκαιριού δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Γι’ αυτό συνεχίζουμε την καμπάνια σήμερα:

Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να συνεισφέρει δύο (2) ευρώ το μήνα. Στις προβλεπόμενες συνεδριάσεις των επόμενων ημερών καλούνται σε κάθε σχολείο οι σύλλογοι να ορίσουν έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον σκοπό αυτό. Αυτός:

  • θα συλλέγει τα χρήματα από την 1η έως την 5η κάθε μήνα,
  • θα τηρεί κατάσταση με όσους συνεισφέρουν στο ταμείο αυτό,
  • θα τα καταθέτει στο λογαριασμό αλληλεγγύης της Ο.Λ.Μ.Ε.

(ALPHABANK, ΙΒΑΝ GR5101401140114002786002747),

  • θα τοιχοκολλεί στην αίθουσα του συλλόγου ή θα αρχειοθετεί την απόδειξη της κατάθεσης και
  • θα στέλνει αντίγραφο στην Ε.Λ.Μ.Ε..

Για να απλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία δίνεται, προφανώς, η ευχέρεια στους συλλόγους να μαζεύουν και να καταθέτουν τα χρήματα και ανά δύο, τρείς ή περισσότερους μήνες.

Συναδέλφισσες/-οι

Ο κλάδος μας δεν πρέπει να αποδεχτεί τις απολύσεις εκπαιδευτικών. Εξακολουθούμε να θεωρούμε όλους αυτούς συναδέλφους. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την επαναπρόσληψη όλων και την επαναλειτουργία όλων των τομέων και των ειδικοτήτων της ΤΕΕ που καταργήθηκαν. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο καθήκον η δημιουργία του ταμείου αλληλεγγύης είναι το μικρό λιθαράκι που πρέπει όλοι να βάλουμε.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο