Έρχεται στη Μαρίνα Μυτιλήνης η «2η εµπορική -τουριστική & πολιτιστική έκθεση expo-AEGEAN 2014»

aegean-2

Η «expo – AEGEAN» είναι παράρτηµα της εταιρείας οπτικοακουστικών συστηµάτων «ΗΧΩ Α.Ε.» µε έδρα
την Μυτιλήνη και έχει ως σκοπό την πραγµατοποίηση εµπορικών – τουριστικών – παραγωγικών –
πολιτιστικών εκθέσεων στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στην Τουρκία
Tο 2013 η «expo – AEGEAN» διοργάνωσε την 1η εµπορική – τουριστική & πολιτιστική έκθεση στην µαρίνα
Μυτιλήνης µε συµµετοχή περισσοτέρων από 100 επιχειρήσεων – φορέων από την Ελλάδα και την
Τουρκία. Από την έκθεση αυτή πέρασαν περισσότεροι από είκοσι δύο χιλιάδες επισκέπτες και η όλη
διοργάνωση στέφθηκε από πλήρη επιτυχία.
Έτσι για το 2014 η «expo – AEGEAN» διοργανώνει δυναµικά την « 2η εµπορική -τουριστική &
πολιτιστική έκθεση» πάλι στη µαρίνα Μυτιλήνης από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου µε τη συµµετοχή
περισσοτέρων από 140 επιχειρήσεων – φορέων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Τουρκία.
Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση και προβολή επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών,
αποσκοπώντας στην αγαστή συνεργασία µεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της Βόρειας Ελλάδας, της
Αθήνας καθώς και των µεγαλουπόλεων της χώρας µας, όπως και των παραλίων της Τουρκίας. Το µεγάλο
στοίχηµα όλων µας είναι να µετατρέψουµε την οικονοµική κρίση σε εφαλτήριο ευκαιριών για την τόνωση
της Ελληνικής αγοράς και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για εποικοδοµητική συνεργασία µε τους γείτονες
Τούρκους.
Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι ένας ύψιστος και µοναδικός : H απόλυτη επιτυχία. Άλλωστε, είναι
γνωστό σε όλους ότι έχουµε µεγάλη εµπειρία, τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδοµή για διοργάνωση
µεγάλων εκθέσεων, φεστιβάλ, συναυλιών κ.λ.π. Παράλληλα, το άριστα εκπαιδευµένο προσωπικό που
διαθέτουµε, καθώς και οι εξειδικευµένοι µας συνεργάτες, εγγυώνται για το επιτυχηµένο παρόν και το µέλλον
της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ “expo-AEGEAN”.
Άρα οποιαδήποτε συνεργασία θα έχετε µαζί µας, θα τεθεί πάνω σε γερές βάσεις και θα αποτελέσει την
εγγύηση για την πλήρη επιτυχία ειδικά της επιχείρησής σας και γενικά της έκθεσής µας.
∆οµή . Για το σκοπό αυτό θα στηθεί στον χώρο της µαρίνας Μυτιλήνης ένας πολύ µεγάλος αριθµός
περιπτέρων (παγόδες) ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διαστάσεων (5µ. x 5µ.) , (3µ. x 3µ) , και (5µ. x 2,5µ).
Επίσης σε χώρο ειδικά διαµορφωµένο θα στηθεί εξέδρα για την πραγµατοποίηση τεσσάρων µεγάλων
συναυλιών, µουσικοχορευτικών παραστάσεων, διαγωνισµών και πολλών άλλων πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Συµµετοχή : Στην έκθεση µπορούν να συµµετάσχουν όλων των ειδών επιχειρήσεις παραγωγής εµπορίου και
µεταποίησης , βιοτεχνίες, συνεταιρισµοί, ξενοδοχειακές µονάδες, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία,
επιµελητήρια, ΟΤΑ από τα νησιά του Αιγαίου την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Τουρκία.
Γενικές κατηγορίες εκθεµάτων :
– Αγροτικά – Προϊόντα – Μηχανήµατα – Κτηνοτροφικά
– Βιοµηχανικά προϊόντα
– ∆ερµάτινα είδη ένδυσης & υπόδησης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο