Ένα σημαντικό πρόβλημα για τους αλιείς επιλύθηκε με τον καλύτερο τρόπο

athanasiou-psarades

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήματος Ελέγχου, οι αλιείς (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών) υποχρεούνται να προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν ειδικούς εξοπλισμούς (συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης VMS, συσκευές ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων ERS και λοιπές συσκευές ελέγχου), για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας από τις Ενωσιακές και Εθνικές Αρχές.

Στο Νόμο 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄ 14-7-2014) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός κ. Χαράλαμπος Αθανασίου περιέλαβε διάταξη, με την οποία προστατεύεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αλιέα. Έτσι η χώρα μας αφ’ ενός συμμορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τους Κανόνες Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήματος Ελέγχου και απαλλάσσεται από την επιβολή κυρώσεων όπως χρηματικά πρόστιμα, προσωρινή ή/και οριστική αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους, αφετέρου παραμένουν κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα. Επιπλέον, ρυθμίστηκαν τα οικονομικά προβλήματα που προκαλούντο στους αλιείς από την συμμόρφωση αυτή .

Ειδικότερα , οι αλιείς δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης με την οποία θα καλύπτεται η δαπάνη για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού η οποία θα είναι στο 100% της αξίας μέχρι του ποσού των 2.600 Ευρώ και στο 90% για το επιπλέον ποσό. Η ενίσχυση αυτή θεσπίσθηκε, με την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία,  ως ακατάσχετη  και μπορεί να εισπραχθεί χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακουφίζεται η βεβαρημένη οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι αλιείς της χώρας μας και επιπλέον τους παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης των ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς να φέρουν εκείνοι το οικονομικό κόστος.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση επέλυσε τα προβλήματα που προκαλούσε στους αλιείς η αναγκαία υποχρεωτική συμμόρφωση της Χώρας στο Κοινοτικό Δίκαιο.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο