Έλεγχος στους μικροψαράδες με δελτία παραγωγής για τις μηνιαίες ποσότητες των αλιευμάτων τους

kaiki-psarema

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με Αριθ. 2287/40083/7-4-2015, οι πλοιοκτήτες σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων θα πρέπει να στέλνουν κάθε μήνα προς το Τμήμα Αλιείας Λέσβου δελτίο παραγωγής, όπου θα καταγράφονται οι μηνιαίες ποσότητες των αλιευμάτων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα δελτία παραγωγής από το Τμήμα Αλιείας Λέσβου, από το Γραφείο Αλιείας Λήμνου, από τα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής και Πολιχνίτου, από τις Λιμενικές αρχές της περιοχής τους και από τις ιστοσελίδες του Τμήματος Αλιείας Λέσβου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα δελτία παραγωγής θα πρέπει να στέλνονται με fax ή με e-mail ή με αλληλογραφία στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου το αργότερο έως τις 3 του επόμενου μήνα με στοιχεία του τρέχοντος μήνα.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να στείλουν και ένα Δελτίο παραγωγής που θα αφορά ολόκληρο το έτος 2015.

Όσοι αλιείς χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ERS) για να δηλώνουν τα αλιεύματά τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής των δελτίων παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 22510-46667) ή με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου (τηλ. 22543-51251).

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο