Άρση της καραντίνας στα ντόπια αιγοπρόβατα λόγω του καταρροϊκού πυρετού…

provata

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των τελευταίων δεκαπέντε μηνών, εκ των οποίων προκύπτει ότι η Λέσβος είναι απαλλαγμένη από την ενεργό κυκλοφορία του ιού του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων, δίνουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη δυνατότητα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προωθήσει περαιτέρω το αίτημα για την άρση των απαγορευτικών μέτρων εξαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων που είχαν επιβληθεί.

Έπειτα από αυτή τη θετική εξέλιξη ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης Γιαννάκης δήλωσε ότι: «η άρση της καραντίνας στα ντόπια αιγοπρόβατα, που ήταν ένας στόχος που είχαμε θέσει ως Περιφέρεια από την αρχή της χρονιάς, φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί αφού αξιοποιήσαμε όλα τα εργαστηριακά δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας. Υποβάλαμε το αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα το παρακολουθήσουμε μέχρι την οριστική ικανοποίησή του. Αναμφίβολα η άρση των απαγορευτικών μέτρων εξαγωγής αιγοπροβάτων θα βελτιώσει και θα ενισχύσει το εισόδημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του νησιού».

Η σχετική επιστολή που απέστειλε ο Διευθυντής Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μιχαήλ Σαχσαμάνογλου προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τη Διεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αίτημα άρσης απαγορευτικών μέτρων εξαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων ».

Όπως σας είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια, η αιγοπροβατοτροφία της Λέσβου αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα λόγω της επιβληθείσας απαγόρευσης εξαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κατ επέκταση στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο εξαιτίας της ύπαρξης κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού.

Με βάση την Υ.Α. 4886/130859 της 27-12-2012 και το Π.Δ. 33/2003 εφαρμόζεται από την υπηρεσία μας το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης (ορολογικής και εντομολογικής) τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες μετά την εμφάνιση του τελευταίου κρούσματος καταρροϊκού πυρετού στις 28/12/2012.

Από τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα εργαστηριακών εξετάσεων (αρνητικά όλα τα αιμοδείγματα των βοοειδών-μαρτύρων καθώς και των δειγμάτων των εντόμων-φορέων της νόσου) προκύπτει ότι η Λέσβος εδώ και δεκαπέντε μήνες είναι απαλλαγμένη από ενεργό κυκλοφορία του ιού και ως εκ τούτου η παράταση της ισχύος των επιβληθέντων απαγορευτικών μέτρων είναι άσκοπη και επιζήμια για την οικονομία του τόπου.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την άρση των υφιστάμενων απαγορευτικών μέτρων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο